การรับรอง
รูปภาพ ชื่อการรับรอง รับรองโดย ขอบเขตธุรกิจ วันที่มีจำหน่าย --- วันที่หมดอายุ ตรวจสอบแล้ว
ISO9001 ISO9001 Other Production of centrifuge 2018-01-23 ~ 2021-01-22 ตรวจสอบแล้ว
ISO9001 ISO9001 China Great Wall Quality Centrifuge production 2021-03-21 ~ ตรวจสอบแล้ว
ISO9001 ISO9001 Guangdong Zhongjian Certification Co.,Ltd Production of Centrifuge 2016-02-17 ~ 2018-09-14
การรับรองการผลิต
รูปภาพ ชื่อการรับรอง รับรองโดย ขอบเขตธุรกิจ วันที่มีจำหน่าย --- วันที่หมดอายุ ตรวจสอบแล้ว
CE CE ECM SOLID LIQUID SEPARATOR 2019-08-11 ~ 2024-08-10 ตรวจสอบแล้ว
สิทธิบัตร
รูปภาพ หมายเลขสิทธิบัตร ชื่อสิทธิบัตร ประเภทสิทธิบัตร วันที่มีจำหน่าย --- วันที่หมดอายุ ตรวจสอบแล้ว
Flat plate type bubble washing scraper suction centrifuge ZL 2019 2 1073523.3 Flat plate type bubble washing scraper suction centrifuge UTILITY_MODEL 2019-07-09 ~ ตรวจสอบแล้ว
A suction type unloading centrifuge ZL 2018 2 0182404.0 A suction type unloading centrifuge UTILITY_MODEL 2018-02-01 ~ ตรวจสอบแล้ว
Drum for tubular separator ZL 2018 2 0182495.8 Drum for tubular separator UTILITY_MODEL 2018-02-01 ~ ตรวจสอบแล้ว
Discharging bubble washing centrifuge on flat scraper ZL 2017 2 1140065.1 Discharging bubble washing centrifuge on flat scraper UTILITY_MODEL 2017-09-06 ~ ตรวจสอบแล้ว
Discharging and washing centrifuge on flat scraper ZL 2017 2 1140055.8 Discharging and washing centrifuge on flat scraper UTILITY_MODEL 2017-09-06 ~ ตรวจสอบแล้ว
Flat plate direct-connected sedimentation centrifuge ZL 2017 2 0025222.8 Flat plate direct-connected sedimentation centrifuge UTILITY_MODEL 2017-01-09 ~ ตรวจสอบแล้ว
Flat-plate sedimentation scraper lower unloading centrifuge ZL 2017 2 0025219.6 Flat-plate sedimentation scraper lower unloading centrifuge UTILITY_MODEL 2017-01-09 ~ ตรวจสอบแล้ว
Flat plate direct-connected high-speed sedimentation centrifuge ZL 2015 2 1101036.5 Flat plate direct-connected high-speed sedimentation centrifuge UTILITY_MODEL 2015-12-24 ~ ตรวจสอบแล้ว
Trademark
รูปภาพ หมายเลขเครื่องหมายการค้า ชื่อเครื่องหมายการค้า หมวดหมู่เครื่องหมายการค้า วันที่มีจำหน่าย --- วันที่หมดอายุ ตรวจสอบแล้ว
ZONELINK TMZC41474350D01T201117 ZONELINK Machinery>>Chemical & Pharmaceutical Machinery>>Chemical Machinery & Equipment>>Separation Equipment,Machinery>>Chemical & Pharmaceutical Machinery>>Pharmaceutical Machinery>>Other Pharmaceutical Machines,Machinery>>Chemical & Pharmaceutical Machinery>>Chemical Machinery & Equipment>>Grinding Equipment 2020-10-27 ~ 2030-10-26 ตรวจสอบแล้ว
Zonelink Zonelink

การวิจัยและการพัฒนา

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้